Schoolgids

Geachte ouders, verzorgers,

Welkom op de Linderte. De Linderte is een katholieke basisschool. Wij staan open voor alle kinderen, ouders en verzorgers die bewust kiezen voor onze school, gelovig of niet. In onze schoolgids leest u alles over onze mooie school, wat u van ons kunt verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen.

Onze school ligt te midden van de nieuwbouwwijken in Raalte Noord. Centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar. Voor veel ouders is dat een reden om hun kinderen naar de Linderte te laten gaan. Daarnaast kiezen onze ouders voor de Linderte vanwege de katholieke identiteit; en vooral de daaraan verbonden normen, waarden, symbolen en rituelen. Nog meer kiezen ouders voor de Linderte om de fijne sfeer op school en de goede zorgstructuur. Bovendien besteden wij veel aandacht aan de taalontwikkeling van kinderen. In dit kader werken we nauw samen met de voorschoolse opvang (peuters) en de bibliotheek (de Bibliotheek op school). We maken gebruik van de meest eigentijdse methodes en materialen (waaronder computerlessen). Daarnaast zetten we als onderzoeksschool onderzoek in ter verbetering van onze dagelijkse onderwijspraktijk.

Ook ons nieuwe gebouw, dat voldoet aan alle eisen van deze tijd, wordt gezien als een pré. Maar bovenal worden verbondenheid en solidariteit met elkaar gewaardeerd. Wij zijn een ‘warme’ school, waar zorg voor elkaar en kwaliteit van onderwijs elkaar vinden.

In een sfeer van veiligheid, betrokkenheid, duidelijkheid en rust krijgt elk kind de ruimte om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen. Je als een vis in het water voelen (pedagogische warmte), werken aan een goede basis voor taal en lezen, leren van en met elkaar (samen) en vrije ruimte voor nieuwsgierigheid, verwondering, lef, initiatief en creativiteit zijn uitgangspunten voor ons onderwijs. Deze zult u overal in de school terug vinden. In deze schoolgids en op onze website www.delinderte.nl kunt u hierover meer lezen.

Ouders die belangstelling hebben voor onze brede school nodigen we graag uit voor een gesprek. In dat gesprek geven we algemene informatie en laten we de brede school in de dagelijkse praktijk zien. Er is een nauwe samenwerking met het peuterwerk, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Voor meer informatie over onze partner KOOS verwijzen we naar de website www.kinderopvangkoos.nl .

Wij trachten met deze schoolgids een goed beeld te schetsen voor ouders en kinderen die overwegen zich aan te melden bij onze school. Uiteraard voorziet deze gids u ook van informatie over een aantal praktische zaken en afspraken die bij ons gelden. De schoolgids wordt elk schooljaar bijgesteld en op onze website geplaatst. We hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen.

Onderwijs ontstaat waar kinderen, ouders en school met elkaar samenwerken. Daarvoor is goede communicatie van groot belang. Onze deur staat altijd open. We nemen graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden.

Ten slotte wensen wij al onze kinderen een plezierig, leerzaam en gezellig schooljaar toe.

Met vriendelijke groeten,

Namens het team van de Linderte,

Han van Rhee, directeur
Remi Huis in ’t Veld, adjunct directeur