De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

Inhoudsopgave

 

11. Bijlage Passend Onderwijs

11.1 Passend onderwijs in Salland

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet en de schoolbesturen willen dat zoveel...

Lees meer