Op Kindcentrum de Linderte werken opvang en onderwijs samen aan een leef- en leeromgeving waar elk kind tussen de 0 en 13 jaar zich op een voor hem/haar passende wijze kan ontwikkelen. Het is een omgeving waar kinderen veilig kunnen doorgroeien in een stabiele en voorspelbare omgeving en waar iedereen terecht kan binnen de grenzen van onze expertise. Om dit te realiseren maken we gebruik van de talenten van de professionals, leren we van en met elkaar en bundelen we onze krachten waar mogelijk. We werken structureel samen om de doorgaande leerlijn te borgen en een passend aanbod te verzorgen op het gebied van opvang, onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning.

Binnen het Kindcentrum is kinderopvang KOOS onze vaste partner, www.kinderopvangkoos.nl. Samen bieden we de volgende voorzieningen aan;

  • Onderwijs
  • Opvang 0-4 jaar (KDV Eigenwijs)
  • Peuterwerk 2-4 jaar (PW Ziezo)
  • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar (BSO Twister en BSO de Klanken)

De komende vier jaar werken we met elkaar aan het verstevigen van de samenwerking en het verder ontwikkelen van een fundament voor het Kindcentrum. Dit zal terug te zien zijn in onze didactiek en pedagogiek. Zo hebben we zicht op de groei en ontwikkeling van onze kinderen van 0 tot 13 jaar om hen zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen.

Heeft u vragen of wilt u een rondleiding aanvragen en met eigen ogen zien hoe en waar uw kind wordt opgevangen, dan zijn we u graag van dienst.