De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

1.3 Een katholieke school

Versie van 2/07/2024

De Linderte is een katholieke basisschool. De katholieke levensbeschouwing is de basis van waaruit het onderwijs vorm krijgt. Het katholiek zijn uit zich o.a. in de wijze waarop we met elkaar om willen gaan: de zorg van de leerkrachten en leerlingen voor elkaar, opdat iedereen zich op school thuis voelt en betrokken weet. 
De katholieke identiteit komt tot uiting in de manier waarop iedereen met elkaar meeleeft.
Het gezin, de school en de kerk hebben hierin elk een eigen bijdrage, waarbij onderlinge raakvlakken duidelijk aanwezig zijn. Dat betekent o.a.

  • Dat samen bidden, zingen en vieren zinvol is.
  • Dat kinderen zorg en respect voor elkaar hebben.
  • Dat kinderen zorg hebben voor de wereld om ons heen, vanuit betrokkenheid en verbinding.
  • Dat kinderen vanuit hun ervaringswereld verteld wordt over Jezus en zijn levensopvatting.
  • Dat we samen stilstaan bij de mysteries van het leven en ons erover (leren) verwonderen.

Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten. We gaan met wederzijds respect voor ieders eigenheid met elkaar om. Onze leerlingen doen mee aan alle activiteiten die op school plaatsvinden. Wij besteden aandacht aan catechese, waarvoor we gebruik maken van de methode Trefwoord. Wij vinden het belangrijk dat alle ouders aanvaarden dat wij een katholieke school zijn.