De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

Inhoudsopgave

 

09. Praktische zaken

9.1 Schooltijden en pleinafspraken

We werken op de Linderte met een continurooster. Dat betekent: aaneensluitende schooltijden en met de leerkracht lunchen in de klas. Op maandag,...

Lees meer

9.2 Gym- en zwemrooster

Gymrooster Maandag Groepen 3c, 4a, 4b, 6a, 7a Zaal De Berkte Dinsdag Groepen 3a, 3b, 4b, 6b Zaal De Berkte Woensdag Groepen 5a, 5b, 7b, 8 Zaal De...

Lees meer

9.3 Vakantie en verlofregeling

Op onze website staat de vakantieregeling voor het schooljaar 22-23. Voordat deze regeling wordt vastgesteld, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd...

Lees meer

9.4 Overige zaken

Verjaardagen Als kinderen jarig zijn, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. Natuurlijk willen de kinderen ook trakteren. We willen niet op de...

Lees meer