De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

9.4 Overige zaken

Versie van 31/08/2021

Verjaardagen

Als kinderen jarig zijn, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. Natuurlijk willen de kinderen ook trakteren. We willen niet op de stoel van de ouders gaan zitten en voorschrijven wat ze wel/niet mogen trakteren. De keuze van de traktaties vinden wij een verantwoording van de ouders.

We vinden het natuurlijk een goed idee, om het uitdelen van snoep zoveel mogelijk te beperken. Er zijn zoveel leuke, andere, gezondere traktaties! Ouders/ verzorgers (van kinderen uit de groepen 1 en 2) die het op prijs stellen om aanwezig te zijn bij het zingen/ trakteren (om bijv. een foto te maken) kunnen hierover vooraf overleggen met de groepsleerkracht. De kinderen wordt een speciale verjaardagskaart of boekenlegger aangeboden.

Als de leerkracht jarig is, wordt dat gevierd in de klas. De klassenouders regelen met de kinderen het versieren van het lokaal, het aanbieden van een cadeautje en wat er verder zoal geregeld moet worden.

Vervoer van kinderen

Het komt regelmatig voor dat een groep kinderen deelneemt aan een activiteit elders, bijvoorbeeld een excursie, een theatervoorstelling, een museumbezoek enz. In dergelijke gevallen wordt een beroep gedaan op ouders om voor het vervoer te zorgen. Voor de officiële regels voor het vervoer van kinderen in de auto verwijzen we naar de website van de ANWB.

Schoolreisje

Als het in de jaarplanning van de oudervereniging is opgenomen gaan alle kinderen op schoolreis. De bestemming wordt in overleg bepaald. De organisatie is in handen van een commissie, die bestaat uit teamleden en leden van de oudervereniging. Het schoolreisje wordt bekostigd door de Oudervereniging vanuit de ouderbijdrage. De school is eindverantwoordelijk.

Schoolfoto’s

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf. Van te voren ontvangt u hierover informatie. De afname van de foto’s is geheel vrijblijvend.

Acties

De school doet jaarlijks mee aan acties voor goede doelen. We doen o.a. met groep 7 en 8 mee met de kinderpostzegelactie.
In overleg met de Oudervereniging wordt meegewerkt aan een landelijke of gemeentelijke actie of houden we zelf een actie.

Merken van kleding

Als u de naam zet in dassen, mutsen, jassen en gymspullen kan zoekraken worden voorkomen.

Speelgoed

Wilt u uw kinderen geen speelgoed mee naar school geven. Het kan stuk gaan of zoek raken. Alleen op of de dag na de verjaardag van een kind en na Sinterklaas mogen kinderen uit de groepen 1 en 2 (één stuk) speelgoed meenemen.

Hoofdluis

Op elke school komt hoofdluis voor. Het is belangrijk om er alert op te zijn als ouders. Op school willen we proberen om hoofdluis zo vroeg mogelijk te signaleren. Mocht u thuis hoofdluis ontdekken bij uw kind, vragen we u om dit direct te melden op school. We kunnen dan actie ondernemen. We geven een brief mee om ouders te vragen hun kinderen goed te controleren op de aanwezigheid van neten en/of hoofdluis. De jassen en tassen gaan dan in ieder geval direct in de luizencapes. Op school hebben we ook een ouderwerkgroep hoofdluis. Zij controleren de eerste maandag na elke vakantie de kinderen op hoofdluis en na elke melding van hoofdluis. Wanneer er bij de controle bij uw kind hoofdluis en/of neten worden aangetroffen, dan wordt u gebeld door de directie van de school. Wilt u met vragen over hoofdluis zich ALTIJD op school melden en níet de ouderwerkgroep benaderen? Bij de controle vragen we u om kinderen geen gel, staartjes e.d. in te doen.