De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

Inhoudsopgave

 

03. Organisatie

3.2 Groepen 1 en 2

De kinderen van de groepen 1 en de kinderen van de groepen 2 zitten in homogene groepen bij elkaar. Uitgebreide info over de samenstelling van de...

Lees meer

3.3 Groepen 3 t/m 8

Vanaf groep 3 maakt het spelend leren van de kleutergroepen geleidelijk plaats voor de methode gebonden leerstof en gaan de kinderen werken aan de...

Lees meer

3.4 Methodes

Doelen en leerlijnen zijn leidend in ons onderwijsaanbod. Methodes (en andere bronnen) zijn een middel om deze (tussen)doelen te kunnen bereiken....

Lees meer

3.5 Verantwoordelijkheid

In onze school is het geven van verantwoordelijkheid gebaseerd op de principes van GIP. Van het leren plannen van je taken op een planbord in groep...

Lees meer

3.6 Coöperatief leren

Een van de speerpunten binnen onze visie is samenwerken. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen hierin vaardig te maken. Dit doen we door...

Lees meer

3.7 Huiswerk

Wij zijn van mening dat het, met het oog op het benutten van effectieve leertijd, verantwoord is kinderen huiswerk mee te geven. Dit is tevens een...

Lees meer

3.8 ICT (computers)

ICT (informatie- en communicatietechnologie) speelt in onze huidige maatschappij een grote rol. Bij bijna alle beroepen wordt ICT gebruikt. In ons...

Lees meer

3.9 De bibliotheek op School

Basisschool de Linderte, de Bibliotheek Raalte en de gemeente Raalte hebben de handen ineen geslagen onder de noemer de Bibliotheek op school...

Lees meer

3.10 Naschoolse activiteiten

Door het jaar heen worden er diverse activiteiten georganiseerd, waar we als school aan deelnemen. Kinderen kunnen hier vrijwillig aan deelnemen. De...

Lees meer