De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.3 Groepen 3 t/m 8

Versie van 2/07/2024

Vanaf groep 3 maakt het spelend leren van de kleutergroepen geleidelijk plaats voor de methode gebonden leerstof en gaan de kinderen werken aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en schrijven. Wij bieden de lesstof aan vanuit methodes, op drie niveaus. Daarbij maken we gebruik van een instructietafel, waar groepjes kinderen kunnen aanschuiven.

De instructie-onafhankelijke leerlingen krijgen een verdiepte instructie, de instructiegevoelige leerlingen krijgen  basisinstructie, en de instructieafhankelijke leerlingen krijgen verlengde instructie. Ook in de verwerking wordt rekening gehouden met verschillen in tempo en kunnen, door extra stof in de vorm van herhaling of verrijking aan te bieden.

Buiten het aanbod in de drie niveaugroepen is er de mogelijkheid voor kinderen om in kleine groepjes deel te nemen aan remedial teaching (herhaling) of het leerlab (verrijking). Dit vindt op vaste tijden plaats in de school.

In de hele school wordt thematisch gewerkt via VierKeerWijzer. De wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) komen hierbij geïntegreerd aan bod. Onderzoekend leren (wetenschap en technologie) en creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen, drama) worden bij de thema’s betrokken en de meervoudige intelligenties staan centraal. Leerlingen leren keuzes te maken en hun eigen talenten te ontwikkelen, onderverdeeld in:

  • verbale intelligentie: intelligent met taal.
  • logisch/mathematische intelligentie: intelligent met rekenen
  • visueel/ruimtelijke intelligentie: intelligent met zien
  • muzikaal/ritmische intelligentie: intelligent met muziek
  • lichamelijke/kinesthetische intelligentie: intelligent met bewegen
  • interpersoonlijke intelligentie: intelligent met betrekking tot mensen/samenwerken
  • intrapersoonlijke intelligentie: intelligent met betrekking tot jezelf
  • natuurgerichte intelligentie: intelligent met betrekking tot de natuur