De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.2 Groepen 1 en 2

Versie van 8/06/2023

De kinderen van de groepen 1 en de kinderen van de groepen 2 zitten in homogene groepen bij elkaar. Uitgebreide info over de samenstelling van de groepen vindt u op onze website www.delinderte.nl.

Een kleuter wordt gekoppeld aan een andere kleuter; zij zijn “maatjes”. Een kleuter krijgt zo de verantwoordelijkheid een jongere kleuter wegwijs te maken in school en te helpen waar dit nodig is. Zo leren de kinderen van en met elkaar.

De indeling van de dag wordt aangegeven met dagritmekaarten. Vanuit een inloop, waarin kinderen een activiteit kunnen kiezen op het planbord, gaan de kinderen in de kring om met elkaar de dag door te nemen. Na de kring kiezen de kinderen een activiteit van het planbord of geeft de leerkracht aan wat er gedaan wordt. Afhankelijk van de activiteit wordt een werkplek gezocht. Dit kan aan een tafel, op de grond of in een hoek zijn. Er wordt ook gebruik gemaakt van de kleine kring om met een groepje kinderen een activiteit te doen (gericht op bijv. niveau of interesse). Voor de bewegingslessen gaan de groepen naar de spelzaal of naar buiten.

In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Op jaarbasis zijn er thema’s die vast aan bod komen. Daarnaast worden er door de leerkracht op basis van de actualiteit of vanuit de belevingswereld van de kinderen thema’s gekozen. Kleuters leren al spelend. In groep 2 worden kinderen spelenderwijs voorbereid op het taal-, reken- en schrijfonderwijs van groep 3. We werken hier al aan talenten binnen ons VierKeerWijzer aanbod.