De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

Inhoudsopgave

 

Schoolgids

1.1 Algemene gegevens

 Katholieke basisschool de Linderte, één van de 18 scholen van stichting mijnplein, werd in augustus 1991 geopend en is genoemd naar de dichtbij...

Lees meer

1.2 Kindcentrum de Linderte

  Missie Samen groeien naar de beste versie van jezelf  Visie Op Kindcentrum De Linderte mag je leren en talenten ontdekken in zowel een...

Lees meer

1.3 Een katholieke school

De Linderte is een katholieke basisschool. De katholieke levensbeschouwing is de basis van waaruit het onderwijs vorm krijgt. Het katholiek zijn uit...

Lees meer

1.4 Onderzoeksschool

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs waren vroeger misschien twee gescheiden werelden, dat is nu zeker niet meer het geval.Onderzoek en onderwijs...

Lees meer

1.5 Mijnplein

Onze school is onderdeel van mijnplein: een onderwijsorganisatie met 17 scholen in Salland die basisonderwijs en speciaal onderwijs biedt in de...

Lees meer

1.6 Disclaimer

Kindcentrum de Linderte betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze schoolgids. Wij kunnen...

Lees meer

2.1 Visie de Linderte

Jouw eigen weg in de wereld Klinkt misschien spannend. Maar bij ons krijg je alle ruimte om te ontdekken wie je bent. Wat kan ik? Wat wil ik? Eigen...

Lees meer

2.2. Basiswaarden

Het onderwijs op de Linderte is overeenkomstig de basiswaarden en wij bevorderen dat de leerlingen de basiswaarden toepassen. Op de Linderte...

Lees meer

2.4 Plannen komend jaar

Op basis van de visie (zie 2.1) hebben we een meerjarenplanning gemaakt. De speerpunten voor volgend jaar zijn: Implementatie nieuwe SEO...

Lees meer

3.2 Groepen 1 en 2

De kinderen van de groepen 1 en de kinderen van de groepen 2 zitten in homogene groepen bij elkaar. Uitgebreide info over de samenstelling van de...

Lees meer

3.3 Groepen 3 t/m 8

Vanaf groep 3 maakt het spelend leren van de kleutergroepen geleidelijk plaats voor de methode gebonden leerstof en gaan de kinderen werken aan de...

Lees meer

3.4 Methodes

Doelen en leerlijnen zijn leidend in ons onderwijsaanbod. Methodes (en andere bronnen) zijn een middel om deze (tussen)doelen te kunnen bereiken....

Lees meer

3.5 Verantwoordelijkheid

In onze school is het geven van verantwoordelijkheid gebaseerd op de principes van GIP. Van het leren plannen van je taken op een planbord in groep...

Lees meer

3.6 Coöperatief leren

Een van de speerpunten binnen onze visie is samenwerken. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen hierin vaardig te maken. Dit doen we door...

Lees meer

3.7 Huiswerk

Wij zijn van mening dat het, met het oog op het benutten van effectieve leertijd, verantwoord is kinderen huiswerk mee te geven. Dit is tevens een...

Lees meer

3.8 ICT (computers)

ICT (informatie- en communicatietechnologie) speelt in onze huidige maatschappij een grote rol. Bij bijna alle beroepen wordt ICT gebruikt. In ons...

Lees meer