De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

Inhoudsopgave

 

Schoolgids

1.1 Algemene gegevens

 Katholieke basisschool de Linderte, één van de scholen van stichting mijnplein, werd in augustus 1991 geopend en is genoemd naar de dichtbij...

Lees meer

1.2 Brede School de Linderte

Samen met peuterspeelzaal Ziezo, Eigenwijs en Twister van KOOS vormen we de brede school de Linderte. Wij zien de brede school als een omgeving waar...

Lees meer

1.3 Een katholieke school

De Linderte is een katholieke basisschool. De katholieke levensbeschouwing is de basis van waaruit het onderwijs vorm krijgt. Het katholiek zijn uit...

Lees meer

1.4 Academische opleidingsschool

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs waren vroeger misschien twee gescheiden werelden, dat is nu zeker niet meer het geval.Onderzoek en onderwijs...

Lees meer

1.5 Mijnplein

Het schoolbestuur Het schoolbestuur van onze school is het college van bestuur van de stichting mijnplein. Het college van bestuur bestaat uit dhr....

Lees meer

2.1 Visie de Linderte

Evenwicht in ontwikkeling. Binnen een optimale omgeving met een fijne sfeer, duidelijkheid en rust krijgt ieder kind de ruimte om zich te...

Lees meer

2.2. Basiswaarden

Het onderwijs op de Linderte is overeenkomstig de basiswaarden en wij bevorderen dat de leerlingen de basiswaarden toepassen. Op de Linderte...

Lees meer

2.4 Plannen komend jaar

Op basis van de visie (zie 2.1) hebben we een meerjarenplanning gemaakt. De speerpunten de komende jaren zijn: Rijke leeromgeving (o.a. verrijkende...

Lees meer

3.2 Groepen 1 en 2

De kinderen van de groepen 1 en de kinderen van de groepen 2 zitten in homogene groepen bij elkaar. Uitgebreide info over de samenstelling van de...

Lees meer

3.3 Groepen 3 t/m 8

Vanaf groep 3 maakt het spelend leren van de kleutergroepen geleidelijk plaats voor de methode gebonden leerstof en gaan de kinderen werken aan de...

Lees meer

3.4 Methodes

Doelen en leerlijnen zijn leidend in ons onderwijsaanbod. Methodes (en andere bronnen) zijn een middel om deze (tussen)doelen te kunnen bereiken....

Lees meer

3.5 Verantwoordelijkheid

In onze school is het geven van verantwoordelijkheid gebaseerd op de principes van GIP. Van het leren plannen van je taken op een planbord in groep...

Lees meer

3.6 Coöperatief leren

Een van de speerpunten binnen onze visie is samen(werken). Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen hierin vaardig te maken. Dit doen we door...

Lees meer

3.7 Huiswerk

Wij zijn van mening dat het, met het oog op het benutten van effectieve leertijd, verantwoord is kinderen huiswerk mee te geven. Dit is tevens een...

Lees meer

3.8 ICT (computers)

ICT (informatie- en communicatietechnologie) speelt in onze huidige maatschappij een grote rol. Bij bijna alle beroepen wordt ICT gebruikt. In ons...

Lees meer

3.9 De bibliotheek op School

Basisschool de Linderte, de Bibliotheek Raalte en de gemeente Raalte hebben de handen ineen geslagen onder de noemer de Bibliotheek op school...

Lees meer