De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

2.3 Actief burgerschap en integratie

Versie van 21/10/2021

Kinderen voorbereiden op hun rol van burger in de samenleving is al eeuwenlang een taak van het onderwijs. Burgerschapsvorming is dus niet nieuw, het is alleen niet meer vrijblijvend. Wat wel relatief nieuw is, is de verplichting om participatie en burgerschap te bevorderen.

We zien burgerschap als taak van de school, waarbij we leerlingen (mede)opvoeden tot

  • Evenwichtige
  • Fatsoenlijke
  • Democratische
  • Participerende
  • Coöperatieve
  • Algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving.

Zij dienen goed met anderen te kunnen omgaan. Zij nemen deel aan de samenleving. Ze worden voorbereid op de toekomst, de maatschappij waarin ze terecht komen. Vanuit de beschermde wereld van de basisschool en de vertrouwde thuissituatie op enig moment op eigen benen te komen staan. In de hedendaagse maatschappij komt deze verantwoordelijkheid meer dan vroeger op het bordje van de basisschool te liggen, omdat ouders er vanwege verschillende redenen niet of onvoldoende aan toekomen. Ten opzichte van een aantal jaren geleden zijn de normen en waarden veranderd. We willen een bijdrage leveren aan de vorming van kritische, mondige burgers, die kritisch omgaan met informatie (van o.a. internet, media).

Wat doen we zoal:

  • We leren kinderen met andere mensen om te gaan.
  • We werken aan een open houding van kinderen naar de samenleving.
  • We bevorderen de basiswaarden, de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om deel te nemen aan de democratische rechtsstaat.
  • We gebruiken de school als ‘oefenplaats’: het zelf in de praktijk brengen van burgerschap en leerlingen mogelijkheden geven te oefenen met burgerschap en integratie.