De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

Inhoudsopgave

 

07. Ouders

7.1 Medezegenschapsraad

Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding op school. Voor de directie is het van belang om voeling te hebben met de...

Lees meer

7.2 Oudervereniging

De Oudervereniging, waar elke ouder lid van is, heeft als doel de samenwerking tussen u en de school te bevorderen. Het bestuur wordt rechtstreeks...

Lees meer

7.3 Oud papier

Op de eerste zaterdag van de maand wordt in onze wijk (ten westen van het kanaal) oud papier opgehaald. De oud papier containers staan bij de Jumbo...

Lees meer

7.4 Ouderhulp

Uw hulp is voor ons van groot belang. Gezamenlijk kan heel wat gerealiseerd worden voor het plezier van de kinderen. Op dit moment zijn veel ouders...

Lees meer

7.5 Contact met ouders

Wij vinden het zeer belangrijk dat ouders en school in gesprek blijven en samen werken aan de opvoeding van kinderen en dat duidelijk is wat zij van...

Lees meer

7.6 Gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie over de...

Lees meer

7.7 Buitenschoolse opvang

Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor het aanbieden van Buiten Schoolse Opvang (BSO), maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering...

Lees meer

7.8 Stichting Leergeld

INFO STICHTING LEERGELD SALLAND Je wilt als ouder, dat uw kind mee kan doen. Met bv. sport, muziekles of scouting.  Leergeld Salland helpt met bv....

Lees meer

7.9 Klachtenregeling

klachtenregeling, contactpersonen en vertrouwenspersonen Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of gaat er iets niet goed. Bijna...

Lees meer

7.10 Sponsoring

Coördinatie van sponsoring valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van de...

Lees meer

7.11 Privacy en AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) De Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg AVG, heeft als doel om het omgaan...

Lees meer