De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.2 Oudervereniging

Versie van 11/01/2021

De Oudervereniging, waar elke ouder lid van is, heeft als doel de samenwerking tussen u en de school te bevorderen. Het bestuur wordt rechtstreeks gekozen door en uit de ouders. De raad stelt zich ten doel een goed contact te onderhouden met alle ouders, zodat zij als spreekbuis kan fungeren tijdens de vergaderingen. Omdat we samenwerking met ouders belangrijk vinden, worden de vergaderingen van de Oudervereniging bijgewoond door teamleden. Heeft u vragen en/ of opmerkingen maak deze dan kenbaar! De Oudervereniging is er tenslotte voor u en uw kind. De raad is samen met het team actief bij diverse activiteiten zoals: kerkelijke feesten, Sinterklaas, Kerstviering, carnaval, schoolreisje, sportactiviteiten enz.

Activiteiten organiseren kost geld. Hiervoor kan de Oudervereniging een beroep doen op verschillende fondsen, te weten:

  • De opbrengst van de oud-papier inzameling en andere georganiseerde acties.
  • De vrijwillige ouderbijdrage (contributie).

Tijdens de vergadering in september wordt de financiële situatie van de OV vastgesteld en wordt er een voorstel gedaan voor de hoogte van de ouderbijdrage. De financiële situatie en het voorstel voor de hoogte van de ouderbijdrage zal aansluitend per mail worden gecommuniceerd, waarbij de leden de mogelijkheid krijgen om hier bezwaar tegen te maken. Dit zal mogelijk zijn voorafgaand aan de vergadering van oktober, waar de definitieve hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld.
Van deze bijdrage en de opbrengst oud-papier worden alle activiteiten voor uw kind betaald.

Wanneer u over deze bijdrage vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u deze kenbaar maken door een mail te sturen naar oudervereniging.delinderte@mijnplein.nl. Het IBAN nummer van de Oudervereniging is NL 95 Rabo 035.45.67.004
De bestuurssamenstelling vindt u in hoofdstuk 10.