De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.12 Schoolongevallenverzekering

Versie van 11/01/2021

Door het bestuur is een collectieve ongevallen-verzekering voor uw kinderen gesloten. Daarbij zijn de leerlingen voor de volgende bedragen verzekerd:

  • overlijden € 2.500
  • blijvende invaliditeit max. € 25.000
  • geneeskundige kosten max € 1.000
  • tandheelkundige kosten € 1.000 per element

De verzekering dekt het risico:

  • Tijdens het rechtstreeks naar school c.q. huis gaan en tijdens het verblijf op school.
  • Tijdens door de school georganiseerde evenementen zoals b.v. sportbeoefening, schoolreisjes, excursies.
  • Bij een ongeval ten gevolge van spel en stoeipartijen tijdens schooltijd.

Op de ongevallenpolis is niet verzekerd:

  • De materiële schade zoals b.v. schade aan brillen, kleding, fietsen e.d.
  • De Wettelijke Aansprakelijkheid van het kind b.v. de bal door de ruit van uw buurman.