De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.6 Gescheiden ouders

Versie van 31/08/2021

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie over de vorderingen en het welbevinden van de leerling verloopt.

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn gezamenlijk welkom bij ouderavonden, 10-minutengesprekken, consultaties en ouder-kindgesprekken e.d. In overleg met de directie of intern begeleider kan hiervan worden afgeweken. Verdere informatie staat omschreven in het protocol communicatie bij echtscheiding van ouders.