De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.5 Contact met ouders

Versie van 8/06/2023

Wij vinden het zeer belangrijk dat ouders en school in gesprek blijven en samen werken aan de opvoeding van kinderen en dat duidelijk is wat zij van elkaar mogen verwachten.

Vlak voordat het nieuwe schooljaar begint, zetten we de deuren van de school open voor een openingsreceptie. Kinderen en ouders kunnen dan vast een kijkje nemen in de nieuwe groep, een praatje maken met de leerkracht en een rondje lopen in de school.
In de eerste weken van het schooljaar houden we kennismakingsgesprekken met ouders.

Wij vinden het belangrijk om met ouders/ verzorgers de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken. Dit kan tijdens de zogenaamde 10 minutengesprekken, maar ook op een moment dat er behoefte bestaat aan en/of aanleiding is voor een gesprek. U kunt altijd op school terecht bij een leerkracht. Indien u denkt dat een gesprek enige tijd zal vragen, verzoeken wij u tevoren een afspraak te maken. Als school staan we open voor gesprekken over gesignaleerde problemen. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.
Verder is er vaak informeel contact met ouders, die ons op school bij allerlei activiteiten assisteren. U kunt de directie altijd aanspreken of bellen. Zo nodig wordt er een afspraak gemaakt.

Via de Klasbord App wordt u regelmatig geïnformeerd over allerlei schoolse zaken.