De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.7 Buitenschoolse opvang

Versie van 7/07/2023

Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor het aanbieden van Buiten Schoolse Opvang (BSO), maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. mijnplein kiest voor het zgn. makelaarsmodel, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor een dekkend en kwalitatief goed aanbod, maar waarbij de uitvoering wordt uitbesteed.
Daartoe heeft mijnplein (samen met het openbaar onderwijs) een convenant gesloten met twee organisaties voor kinderopvang in Salland, t.w. Stg KOOS en Stg. De Bieënkorf.

De ouders maken zelf afspraken met één van de twee opvangorganisaties waarvoor mijnplein gekozen heeft, of hebben de vrijheid om een andere aanbieder te kiezen. Tijdens de voor- en naschoolse opvang is de opvangorganisatie aansprakelijk. Hierbij is de Wet Kinderopvang van toepassing. Voor nadere informatie over praktische zaken en voor aanmeldingen, kunt u terecht bij de twee onderstaande organisaties:

Stg Kinderopvang Organisatie Salland (KOOS)
Postbus 141, 8100 AC Raalte
Bezoekadres: Monumentstraat 55a,
8102 AK Raalte
Telefoon: 0572-36 01 85
E-mail: info@kinderopvangkoos.nl
Website: www.kinderopvangkoos.nl

Stg Het Kindercentrum De Bieënkorf
Molenstraat 1
8131 BH Wijhe
telefoon: 0570 – 52 41 14
E-mail: info.bieenkorf@planet.nl
website: www.bieenkorf.nl

Binnen Kindcentrum de Linderte werken wij nauw samen met bso Twister, die naast onze school is gehuisvest. Twister maakt na schooltijd gebruik van (delen van) de school en het schoolplein. Bij bso Twister worden kinderen t/m 8 jaar buiten schooltijd opgevangen. De oudere kinderen gaan naar bso Storm, welke is ondergebracht bij Ivoor. Ook gaan er kinderen van de Linderte naar BSO De Klanken.

Binnen onze school is er de mogelijkheid om gebruik te maken van flex opvang.