De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.8 Stichting Leergeld

Versie van 3/07/2024

INFO STICHTING LEERGELD SALLAND

Je wilt als ouder, dat uw kind mee kan doen. Met bv. sport, muziekles of scouting. 

Leergeld Salland helpt met bv. sportschoenen en contributie, als daar even geen geld voor is.  

Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes; en bv. muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. 

Leergeld Salland is er voor kinderen van 0 – 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Raalte. 

 Stichting Leergeld vergoedt niet de vrijwillige ouderbijdrage die door de school wordt gevraagd. De wetgever heeft nl. duidelijk bepaald dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen aan schoolactiviteiten ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Elk kind kan dus meedoen aan activiteiten, die gefinancierd worden uit de ouderbijdrage. 

 Hoe werkt Leergeld Salland? 

U neemt als ouder(s) met een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm) zelf contact op met Leergeld Salland. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Als u voldoet aan de voorwaarden en bent toegelaten, komt er een medewerker van Leergeld Salland bij u thuis om te vertellen wat de mogelijkheden voor uw kind(eren) zijn voor bv. lidmaatschap van een sportvereniging. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. 

 Wilt u meer weten over Leergeld Salland en de mogelijkheden, dan vindt u ook informatie op onze website: www.leergeld.nl/salland 

Om contact op te nemen kunt u bellen (06-53862465) of mailen: info@leergeldsalland.nl  

Je wilt als ouder, dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld Salland helpt met bv. sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie, als daar even geen geld voor is.
Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes; muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen.
Leergeld Salland voert het project MEEDOEN uit voor kinderen van 0 – 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Raalte.