De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.8 Stichting Leergeld

Versie van 31/08/2021

INFO STICHTING LEERGELD SALLAND

Meedoen

Je wilt als ouder, dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld Salland helpt met bv. sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie, als daar even geen geld voor is.
Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes; muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen.
Leergeld Salland voert het project MEEDOEN uit voor kinderen van 0 – 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Raalte.

Hoe werkt Leergeld Salland?

U neemt als ouder(s) met een laag inkomen (tot 125% van de bijstandsnorm) zelf contact op met Leergeld Salland. Een medewerker komt dan bij u thuis om uw aanvraag te bespreken. Nadat u een intakegesprek heeft gehad en bent toegelaten, komt er een medewerker van Leergeld Salland bij u thuis om te vertellen wat de mogelijkheden zijn qua regelingen voor uw kind voor bijv.  vereniging of school. We gaan zorgvuldig om met de privacy.

Wilt u meer weten over Leergeld Salland en de mogelijkheden, dan vindt u ook informatie op onze website: www.leergeld.nl/salland

Om contact op te nemen kunt u bellen (06-53862465) of mailen: info@leergeldsalland.nl