De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.9 Klachtenregeling

Versie van 3/09/2021

Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden of worden weleens fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd van harte welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in overleg tussen ouders, leerkracht en/of schoolleiding op een correcte wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Een model van deze regeling ligt op school ter inzage.

Klachten kunnen betrekking hebben op vermeende tekorten in de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen ook omstandigheden betreffen die bij de klager anderszins onvrede hebben opgeroepen of als onbillijk, onjuist of onzorgvuldig worden ervaren. Met andere woorden: situaties waarbij sprake is van ernstige tekortkomingen.

Onze school heeft in het kader van de klachtenregeling als contactpersonen Mirella Koenjer en Marian Koggel (tel. 362649). De contactpersoon zal u, indien nodig, verwijzen naar door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.

Indien u bij ernstige tekortkomingen buiten de school om contact zoekt met de vertrouwenspersonen (m/v), dan kunt u bij het administratie-kantoor een telefoonnummer opvragen (tel. administratiekantoor: 0572 – 352635).

Bereikbaarheid bovenschoolse vertrouwenspersonen
mijnplein kent drie bovenschoolse vertrouwenspersonen. Dat zijn:

  • dhr. W.G. Jansen uit Heino
  • mw. drs. G.H.M. van Loon uit Raalte
  • dhr. H. Borkent uit Raalte

Als u in contact wilt komen met een van deze vertrouwenspersonen dan kunt u een mail sturen naar ons bestuurskantoor. Het mailadres is contact@mijnplein.nl. Wilt u in uw mailbericht laten weten hoe men u kan bereiken? Een inhoudelijke toelichting op uw verzoek is niet nodig. Wij sturen uw bericht door naar de vertrouwenspersonen, waarna een van hen contact met u zal opnemen.

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen mensen voortaan terecht bij 1 loket: de stichting GCBO. Uitgebreide informatie staat op www.gcbo.nl

Het contactadres van de stichting is:
Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 070 – 3861697 / info@gcbo.nl