De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.1 Wat leert mijn kind op de Linderte

Versie van 4/07/2023

Welbevinden is de start voor een optimale ontwikkeling. Het vormt de basis van het onderwijs op de Linderte. Leren is leuk en naar school gaan is fijn. Vanuit deze basis gaan we aan de slag met de sociale, cognitieve, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van de kinderen.

We maken gebruik van het IGDI-model (interactieve, gedifferentieerde, directe instructie) voor het geven van effectieve instructie. Interactie en samenwerking zijn voor ons belangrijke onderdelen van de les. Hiervoor zetten we coöperatief leren in binnen de hele school. Daarnaast gebruiken we GIP, een model van zelfstandig werken, in alle groepen, om een optimale verwerking en beleving mogelijk te maken. Hiermee werken we tevens aan het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van elk kind.

Daarnaast besteden we aandacht aan vrije ruimte, waar kinderen zelf initiatieven mogen nemen binnen hun eigen leerproces. Kernwoorden daarbij zijn eigenaarschap, ervaren, ontdekken, onderzoeken, kritisch kijken naar jezelf en de dingen om je heen, vragen durven en mogen stellen, leren leren en creativiteit.

Door deze verschillende kanten aan te spreken, werken we aan een evenwichtige ontwikkeling van elk kind.