De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

2.6 Onderwijstijd en urenverantwoording

Versie van 31/08/2021

De schooltijden staan vermeld bij 9.1. De school moet voldoen aan de wettelijke regel t.a.v. onderwijstijd: De kinderen moeten verplicht over 8 schooljaren in totaal 7520 uur naar school zijn geweest. Met de door ons gehanteerde schooltijden krijgen de kinderen ruimschoots de minimaal verplichte onderwijstijd. We hanteren een bepaalde urenverdeling over de verschillende vak- en vormingsgebieden. Deze voldoet aan de eisen van de inspectie. We vinden de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen belangrijk. Daarom besteden we daar ruimschoots tijd aan.
We streven naar een rijke leeromgeving. Dat is de reden waarom we ook ruimte en tijd maken voor ervaringsgerichte activiteiten en het doen van excursies in alle groepen.

We werken op de Linderte met een continurooster. Dat betekent aaneensluitende schooltijden en met de leerkracht lunchen in de klas. De lunchpauze is tevens onderwijstijd. Dit betekent dat o.a. de volgende activiteiten op dat moment plaats vinden: educatieve t.v. programma’s, communicatieve vaardigheden, Trefwoord, voorlezen. De keuze voor het continurooster hebben we samen met ouders gemaakt in het belang van het kind. Door het continurooster bieden we een grote mate van rust, veiligheid, warmte, één gezicht gedurende de dag, structuur en effectieve lestijd aan de kinderen, waardoor je je als een vis in het water voelt op de Linderte.
Ook ontstaat er meer ruimte en tijd voor buitenschoolse activiteiten. Dit laatste is iets waarin we als brede school een missie (plannen) hebben.