De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

2.5 Doelen; wat wij belangrijk vinden, wat we willen bereiken

Versie van 21/10/2021

We vinden het belangrijk, dat kinderen opgroeien in een geborgen omgeving, een omgeving waar ze zich prettig voelen. Daarom besteden wij naast het leren ook aandacht aan de sociale vaardigheden van de leerlingen en het vergroten van hun weerbaarheid. Ook van de leerlingen verwachten we, dat zij elkaar de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn. Daarbij is ondersteuning van de ouders zonder meer belangrijk. Naarmate de leerlingen ouder zijn, wordt er meer verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken van hen verwacht. De omgangsregels die wij elk jaar opnieuw afspreken tijdens het schoolproject ‘Als een vis in het water’ spelen hierbij een grote rol.

Als school die wil werken aan adaptief onderwijs streven we naar een krachtige leeromgeving waarin van en met elkaar geleerd wordt.

  • Wij willen als team van leerkrachten professioneel omgaan met onze leerlingen.
  • Wij weten hoe groot de onderlinge verschillen tussen kinderen vaak zijn; in belangstelling, in talent, in vaardigheden en qua persoonlijkheid.
  • Wij willen dat kinderen zo veel mogelijk leren, op een zo plezierig mogelijke manier.
  • Wij willen daarbij goed met de verschillen omgaan; er rekening mee houden en ze benutten.
  • Wij willen daarbij tegemoet komen aan hun behoefte aan relatie, competentie en autonomie.
  • Wij willen graag dat ze actief zijn, onderzoekend, nieuwsgierig en goed kunnen samenwerken.
  • Wij willen graag dat kinderen zich wel bevinden en betrokken zijn. Kortom, dat zij zich als een vis in het water voelen.