De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.6 Coöperatief leren

Versie van 2/07/2024

Een van de speerpunten binnen onze visie is samenwerken. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen hierin vaardig te maken. Dit doen we door binnen de hele school gebruik te maken van de principes van coöperatief leren. 

De klas moet een weerspiegeling van de samenleving zijn. Kinderen werken samen in kleine groepjes, lossen problemen op en zoeken naar antwoorden. Kinderen leren de democratische principes van onze samenleving kennen, door elke dag intensief en interactief samen te werken. De groepen stellen we zorgvuldig samen. Ze werken gestructureerd bij het leren van leerinhouden of maken van een product. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leren, maar ook voor het leren van de ander. Een optimale prestatie bereiken ze alleen door hun krachten te bundelen. Elke leerling draagt bij aan het bereiken van een sociaal en cognitief doel.

Waar gaat het om?

  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid. Dat is het belangrijkste kenmerk van coöperatief leren. De kinderen in een groep werken met elkaar aan een gezamenlijk doel. Ze zijn van elkaar afhankelijk om dit doel te bereiken.
  • Individuele verantwoordelijkheid. Omdat ze zelf verantwoordelijk zijn, zijn kinderen gemotiveerd om actief deel te nemen aan het groepsproces.
  • Gelijktijdige en directe interactie tussen leerlingen. Kinderen leren het meest als ze actief kunnen zijn en leren van ervaring.
  • Gelijkwaardige deelname. Dat is essentieel voor succesvol leren van alle leerlingen.
  • Sociale vaardigheden. Kinderen moeten over een aantal sociale vaardigheden beschikken om goede interactie en effectief samenwerken in de groepen mogelijk te maken. Deze vaardigheden kunnen kinderen leren.

In groep 1 tot en met 8 werken de kinderen vanuit een opbouw (leerlijn) met de verschillende coöperatieve werkvormen.