De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.7 Huiswerk

Versie van 8/06/2023

Wij zijn van mening dat het, met het oog op het benutten van effectieve leertijd, verantwoord is kinderen huiswerk mee te geven. Dit is tevens een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Waarom geven wij huiswerk;

  • Om kinderen thuis een toets voor te laten bereiden;
  • Om het automatiseren van bijv. rekentafels extra te oefenen;
  • Om vaardigheden te ontwikkelen;
  • Om kinderen uit met name de bovenbouw thuis opdrachten te laten uitvoeren.

Vaak blijkt dat de begeleiding vanuit school bij het maken van huiswerk in de bovenbouw een positieve uitwerking heeft op de studiehouding.

Kinderen leren bij ons op school:

  • Plannen: wanneer doe ik wat; niet uitstellen tot het laatste moment; zo mogelijk werken op vaste momenten.
  • Tijd indelen: hoeveel tijd besteed ik aan een onderwerp / opdracht; niet af en toe lang werken, maar bij voorkeur regelmatig en kort.
  • De leerstof overzien: leren hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

We hebben de opbouw en de afspraken per groep vastgelegd in het huiswerkdocument. De hulp van ouders bij het maken van huiswerk is van belang. Ouders kunnen belangstelling tonen, stimuleren en eventueel overhoren.