De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.8 ICT (computers)

Versie van 8/06/2023

ICT (informatie- en communicatietechnologie) speelt in onze huidige maatschappij een grote rol. Bij bijna alle beroepen wordt ICT gebruikt. In ons dagelijkse leven is sociale media niet meer weg te denken. Wij willen onze kinderen daarop voorbereiden. Hoe ga je om met nepnieuws, fishing en vervelende berichten? Hoe kan je goed en fijn samenwerken in de cloud? Hoe programmeer je? Dat zijn zaken die in ons lesaanbod worden behandeld.
Onze school heeft uitgebreide ICT mogelijkheden. We hebben een goed en snel netwerk, we beschikken in elk lokaal over een digitaal schoolbord en het aantal ‘devices’ per leerling is zeer ruim, zowel laptops als chromebooks.

In de bovenbouw wordt door elke groep bij de rekenles deels digitaal verwerkt. Sommige groepen doen dit ook bij de vakken taal en spelling. Daarnaast werken we met de kinderen in een digitale classroom, waar de leerkracht opdrachten kan uitdelen en innemen, kan beoordelen en van feedback voorzien.
Ook in de onder- en middenbouw wordt de computer ingezet om extra te oefenen voor de schoolvakken. We hebben namelijk een ICT leerlijn opgezet onder begeleiding van onze ICT coördinator Jürgen Klein Douwel. Daarin staat beschreven wat we de leerlingen in elk schooljaar willen aanleren; een doordachte opbouw van groep 1 t/m 8, waarmee we de ICT vaardigheid van de kinderen steeds verder vergroten. 

Digitale communicatie verloopt veelal via Klasbord (onze schoolapp). Daarnaast wordt u via e-mail en onze website op de hoogte gehouden.  

klasbord-logo