De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.9 De bibliotheek op School

Versie van 2/09/2022

Basisschool de Linderte, de Bibliotheek Raalte en de gemeente Raalte hebben de handen ineen geslagen onder de noemer de Bibliotheek op school (dBos). Samen gaan we aan de slag om de kwaliteit van het (lees)onderwijs structureel te verbeteren. Door een meerjarige samenwerking gericht op het verhogen van het lees- en taalniveau van de leerlingen en het verbeteren van hun informatie- en media vaardigheden. Het betreft maatwerk, gericht op de specifieke situatie waarin de school verkeert. In een lees- en mediaplan worden de strategische stappen vastgelegd die nodig zijn om de school om te vormen in een ideale lees- en mediaomgeving. De resultaten die worden geboekt, worden continu gemonitord. Zo kunnen activiteiten worden bijgestuurd en aangescherpt. Samen werken we zo aan aantoonbare vooruitgang!

De Bibliotheek op school in een notendop

 • Structurele samenwerking school, bibliotheek, gemeente
 • Gericht op aantoonbare verbetering van lezen, taal, informatie- en mediavaardigheid leerlingen
 • Jaarlijks lees- en mediaplan met doelen en activiteiten vormt het operationele uitgangspunt
 • Plezier in lezen staat voorop!
 • Structurele aandacht voor (vrij) lezen en mediawijsheid (ingeroosterd)
 • Goede doelgroepgerichte collectie boeken en materialen per leerling
 • Alle leerlingen en leerkrachten lid van de bibliotheek
 • Aantrekkelijke boeken (verschillende soorten en niveaus) en materialen beschikbaar voor op school en thuis
 • Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide leescoördinator (school) en leesconsulent (bibliotheek)
 • Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide mediacoaches van school en bibliotheek
 • Resultaten worden gemonitord en bijgestuurd
Een foto van tutorlezen. Een oudere leerling helpt en jongere bij het lezen.