De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.10 Naschoolse activiteiten

Versie van 8/06/2023

Door het jaar heen worden er diverse activiteiten georganiseerd, waar we als school aan deelnemen. Kinderen kunnen hier vrijwillig aan deelnemen. De begeleiding bestaat uit leerkrachten, BSO medewerkers en/ of ouders. 

Activiteiten, waar we jaarlijks aan deelnemen:

  • Schoolvolleybaltoernooi
  • Schoolcrossloop
  • Schoolschaatsen
  • Schoolhandbaltoernooi
  • Schoolvoetbaltoernooi

De data van deze activiteiten voor zover bekend staan vermeld bij de jaarplanning op onze website. Deelname aan sportactiviteiten van de schoolsportraad is op eigen risico. Uw kind doet hieraan mee op uw verantwoordelijkheid. Het valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school (m.u.v. de sportdagen van de groepen 7 en 8 die wel onder schooltijd plaatsvinden.)

Een voorbeeld van een naschoolse activiteit: visles