De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

1.1 Algemene gegevens

Versie van 2/07/2024

 Katholieke basisschool de Linderte, één van de 18 scholen van stichting mijnplein, werd in augustus 1991 geopend en is genoemd naar de dichtbij gelegen buurtschap “Linderte”.

Ons gebouw ligt op een zeer mooie plek aan de Richterambtweg. In het hoofdgebouw zijn 16 lokalen, een spelzaal, een centrale ruimte, een keuken en een kelder. De lokalen hebben in de gang geïntegreerde voorruimten. Die kunnen we gebruiken om er kinderen te laten werken (in hoeken en bijv. op de computers die door de hele school opgesteld staan), omdat contact en toezicht mogelijk is. Er bevindt zich ook een bibliotheek op school. Diverse ruimten in het gebouw zijn multifunctioneel. Zo hebben we een centrale ruimte met een flexibele wand en een tribune. Een prachtige ruimte voor het houden van vieringen, voorstellingen en uitvoeringen. Ook handvaardigheidslessen vinden daar plaats. De spelzaal wordt met name gebruikt door de kleuters. Ook vinden hier de drama- en muzieklessen plaats van groep 1 t/m 8.

Sinds het schooljaar 21-22 hebben we de beschikking over een extra gebouw naast het bovenbouwplein. Hierin bevinden zich 4 lokalen. In het schooljaar 23-24 maken de groepen 7 en 8 gebruik van deze locatie, genaamd de ‘Vlinder’.

Aan de achterzijde is het schoolgebouw gekoppeld aan het gebouw van de kinderopvang (KOOS). Wij kunnen daardoor optimaal gebruik maken van elkaars ruimtes.

De schoolroutes (voor voetganger, fiets en auto) zijn zodanig, dat de kinderen veilig van en naar de school kunnen gaan. De schoolzone draagt mede bij aan de verkeersveiligheid.

Er werken ruim 40 personeelsleden op school.

Het team bestaat uit een directeur, een adjunct-directeur, intern begeleiders, fulltime en parttime leraren, een vakleerkracht muziek, een vakleerkracht gym, onderwijsassistenten, een administratieve kracht en een conciërge. Een aantal andere taken zijn toegekend aan leerkrachten die daarvoor belangstelling hebben of over specifieke kwaliteiten beschikken. Zo werken we met rekencoördinatoren, taalcoördinatoren, leescoördinatoren, een schoolopleider, een ICT coördinator, preventiemedewerkers en een webmaster. Op die manier maken we goed gebruik van elkaars kwaliteiten. We horen bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hanzeland. De meeste kinderen gaan voor het vervolgonderwijs naar het Carmel College Salland in Raalte. Er gaan ook kinderen naar Wijhe of Zwolle.