De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

2.1 Visie de Linderte

Versie van 21/10/2021

Evenwicht in ontwikkeling.
Binnen een optimale omgeving met een fijne sfeer, duidelijkheid en rust krijgt ieder kind de ruimte om zich te ontwikkelen. Pedagogische warmte ligt als een schil om alles wat we doen. Je als een vis in het water voelen is voor ons de basis van waaruit wij werken (kernwaarde warm). Door samen te leren, leren kinderen begrip te hebben voor elkaar. De afstemming tussen de leerlingen, ouders en leerkrachten speelt een belangrijke rol (kernwaarde samen). Naast deze pedagogische basis zijn we ook kwaliteitsgericht bezig met ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat deze twee aspecten in evenwicht zijn en blijven. Vanuit resultaten en onze bevindingen willen we het onderwijs continu verbeteren. Met een onderzoekende houding willen wij als leerkrachten het beste uit onszelf halen en inspelen op de behoeftes van de kinderen (kernwaarde doordacht). Verwondering, nieuwsgierigheid, lef, initiatief en creativiteit zijn vaardigheden die wij bij kinderen willen aanspreken (kernwaarde ondernemend).
Wij geven het onderwijs op de Linderte vorm vanuit deze vier kernwaarden: warm, samen, doordacht, ondernemend.
Het is de basis van waaruit wij werken aan onze onderwijskundige speerpunten. Bij 2.4 ‘plannen komende jaren’ is kort uitgewerkt hoe we dit vorm gaan geven.