De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

3.4 Methodes

Versie van 1/09/2022

Doelen en leerlijnen zijn leidend in ons onderwijsaanbod. Methodes (en andere bronnen) zijn een middel om deze (tussen)doelen te kunnen bereiken. Wij maken gebruik van de volgende methodes/bronnen:

Voorbereidend taalonderwijs

Aanvankelijk lezen

Voortgezet technisch lezen

Begrijpend lezen

Schrijven

Taal

Woordenschat

Spelling

Voorbereidend rekenen

Rekenen

Engels

Wereldoriëntatie (AK, GS, NA)

Verkeer

Tekenen

Handvaardigheid

Drama / dans

Muziek

Catechese

Lichamelijke opvoeding

Schatkist

Lijn 3

Karakter VTL

Kidsweek

Schrijfdans, Schrijven in de basisschool, Klinkers

Taal Actief 4

Taal Actief 4

Taal Actief 4

Schatkist/ Met sprongen vooruit

Wereld in getallen 5

Take it easy, Groove me

VierKeerWijzer

Stap Vooruit (gr. 4), Op voeten en fietsen (gr. 5-6), Jeugdverkeerskrant (gr. 7-8)

Moet je doen

Moet je doen

Moet je doen

Moet je doen

Trefwoord

Bewegen in het basisonderwijs