De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

1.5 Mijnplein

Versie van 2/07/2024

Onze school is onderdeel van mijnplein: een onderwijsorganisatie met 17 scholen in Salland die basisonderwijs en speciaal onderwijs biedt in de gemeenten tussen Deventer en Zwolle. De 420 medewerkers van mijnplein dragen elke dag hun steentje bij aan de toekomst van ruim 3700 kinderen. De scholen van mijnplein hebben, net als onze school, allemaal hun eigen identiteit, cultuur en sfeer. Ook het aantal leerlingen verschilt. Het maakt dat kinderen en collega’s altijd een school vinden waar ze zich thuis voelen.  

Identiteit  
mijnplein is een Christelijke stichting waar iedereen welkom is. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van levensovertuigingen en werken aan de sociale, verstandelijke en creatieve ontwikkeling van kinderen met respect voor elkaar en onze omgeving. 

Strategisch agenda 
We zijn ambitieus en in onze strategische agenda beschrijven we op hoofdlijnen de koers van ons stichtingsbeleid voor de komende jaren. Met vier thema’s (samen werken, onderzoekend leren, eigenaar zijn en persoonlijk groeien) als basis, streven we na dat mijnplein in 2027 een plek is waar kinderen: 

  • Bovengemiddeld goed onderwijs krijgen. 
  • Een maximale persoonlijke groei doormaken. 
  • Zelf verantwoordelijkheid krijgen én nemen in hun onderwijsleerproces. 
  • Zelf onderzoekend naar een eigen mening en beeld kunnen komen. 
  • Zich in een groep kunnen ‘bewegen’ en samen kunnen werken aan de eigen ontwikkeling (zich verhouden tot de ander). 

Alle scholen van mijnplein vertalen deze ambities in hun schoolplan. Ze kiezen daarin hun eigen vorm, tempo en accenten.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van mijnplein, waarin onze school ook vertegenwoordigd is, hebben ouders en medewerkers invloed op het beleid van mijnplein. De GMR spreekt over het beleid met het college van bestuur. 

Meer informatie over mijnplein: www.mijnplein.nl 

 

 

 

 

m