De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

1.4 Onderzoeksschool

Versie van 2/07/2024

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs waren vroeger misschien twee gescheiden werelden, dat is nu zeker niet meer het geval.
Onderzoek en onderwijs hebben elkaar nodig. Dit belang wordt ondersteund en gestimuleerd door de PO-raad.

Binnen Salland zijn wij één van de drie basisscholen die zich onderzoeksschool mogen noemen. Samen zijn we verenigd in het landelijke netwerk Onderzoeksscholen. 
Op een onderzoeksschool wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs om bij te dragen aan de kwaliteit van het leren van de leerling en het opleiden van (aanstaande) leraren. Onderwijsprofessionals op een onderzoeksschool (leraren, schoolleiders, hogeschooldocenten KPZ, pedagogisch coaches, …) werken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voortdurend aan het versterken hun onderzoekend vermogen en de onderzoekscultuur in de school. Leraren met een sterk ontwikkeld onderzoekend vermogen zijn in staat om praktijkgericht onderzoek te doen en te gebruiken ter verbetering van de eigen beroepspraktijk. Een onderzoekscultuur op scholen is voorwaardelijk om het onderzoekend vermogen van leraren te faciliteren en stimuleren.

Via praktijkgericht onderzoek nemen wij zelf verantwoordelijkheid voor onze schoolontwikkeling.
Studenten en leerkrachten voeren gezamenlijk onderzoek uit, dat bijdraagt aan verbetering van de onderwijspraktijk. Wij hebben op onze school onderzoekscoördinatoren aangesteld. Zij vervullen hierin een belangrijke taak.

Na onderzoeken vanuit het vakgebied taal toegespitst op woordenschat en begrijpend luisteren richten we ons de laatste jaren op het eigenaar zijn van de kinderen (voor hun eigen leerproces) en executieve functies. Meer informatie over de onderzoeksschool en de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren staan op onze website.
Door professionalisering van leerkrachten middels een onderzoekende houding willen we het onderwijs continu verbeteren en inspelen op de behoeftes van de leerlingen.