Onderzoeksschool

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is onderzoek onmisbaar. Destijds zijn daarom de academische opleidingsscholen opgericht. In het voorjaar van 2022 was het tijd voor vernieuwing: met het profiel Samen Onderzoeken: profilering van onderzoeks- scholen, vastgesteld door penvoerders van de samenwerkingsverbanden van Hogeschool KPZ, werd de academische opleidingsschool de onderzoeksschool.

voorlichtingsfilm aos de linderte

academische opleidingsschool

Academisch onderzoek door de jaren heen

opbrengsten gedane onderzoeken

professionele leergemeenschap 

artikelen

Enkele onderzoeken en de manier waarop we werken, zijn verschenen in vakbladen. Daarnaast hebben we voor u beschreven wat bepaalde werkwijzes inhouden.

Artikel in Veerkracht 20 / nummer 1 2023

Artikel in Veerkracht over ons als Onderzoeksschool

Onderzoek woordenschat

“Meer Taal” – woordenschat

“Veerkracht” Onderzoekende houding leerkrachten

“JSW” – Woordenschat

Pilot Cito adaptieve toets

Hoe we werken

Naast het werken aan reken- taal- en spellingopdrachten, zijn de kinderen op de Linderte met nog veel meer andere zaken bezig. Denk aan Engels, samenwerken, extra verdieping. We proberen ons dagelijks lesgeven met een zo hoog mogelijke opbrengst te doen. Hiervoor hanteren wij de Opbrengst Gericht Werken-manier.

Engels op de Linderte

Leerlab – De linderte

coöperatief werken

opbrengst gericht werken

overig

We bieden naast onze lessen ook, in samenwerking met KOOS – kinderopvang, naschoolse workshops aan waar onze kinderen zich voor in kunnen schrijven.
In samenwerking met de bibliotheek hebben we “de Bibliotheek op school”, waarbij de bibliotheek zorgt voor gevarieerd en hedendaags aanbod en collecties die de leerkrachten en kinderen wensen.

naschoolse workshops

sociale veiligheid – onderzoek 2018

De bibliotheek op school