onderzoeksschool

Onderzoeksschool

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren is onderzoek onmisbaar. Destijds zijn daarom de academische opleidingsscholen opgericht. In het voorjaar van 2022 was het tijd voor vernieuwing: met het profiel Samen Onderzoeken: profilering van onderzoeks- scholen, vastgesteld door penvoerders van de samenwerkingsverbanden van Hogeschool KPZ, werd de academische opleidingsschool de onderzoeksschool.

Voorlichtingsfilm aos de linderte

Kijk mee naar een film gemaakt over ons als Academische Onderzoeksschool. Beelden zijn al wel redelijk wat jaren oud, maar geeft nog een goed beeld.

Academische opleidingsschool

De belangrijkste opbrengst van de academische opleidingsschool is de positieve uitwerking op de ontwikkeling van leerlingen.Goed, betekenisvol en uitdagend onderwijs aan elk kind is het doel!

Opbrengsten gedane onderzoeken

Ieder jaar dat we een onderzoek uitvoeren worden de opbrengsten ervan beschreven in een document dat ieder jaar dus groeit. Wat hebben we al veel gedaan en geleerd!

Professionele leergemeenschap

We spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren.

Artikelen

Enkele onderzoeken en de manier waarop we werken, zijn verschenen in vakbladen.

Artikel in Veerkracht 20 / nummer 1 2023

Veerkracht

Een artikel, verschenen in 2023, in het vakblad Veerkracht over ons als onderzoeksschool.

Artikel in Veerkracht 20 / nummer 1 2023

Onderzoek woordenschat

Een paar Linderte-leerkrachten heeft onderzoek gedaan naar woordenschat en hun bevindingen zijn hier te lezen.

Meer taal - woordenschat

Over het effect van woordleerstrategieën op de woordenschat van leerlingen en de samenhang met de leesvaardigheid.

Artikel in Veerkracht 20 / nummer 1 2023

Onderzoekende houding van leerkrachten in "Veerkracht"

Marja Tijs en Sharon Holterman hebben op kbs de Linderte in Raalte onderzoek gedaan naar de onderzoekende houding van leraren. Voor Veerkracht hebben ze hierover een artikel geschreven.

Artikel in Veerkracht 20 / nummer 1 2023

JSW - woordenschat

Hoe bevorder je de woordenschatontwikkeling van leerlingen? Het antwoord ligt voor een groot deel bij henzelf. Wanneer ze met woordleerstrategieën zelf betekenissen van onbekende woorden kunnen achterhalen, verhoogt dit niet alleen hun woordenschat maar ook hun motivatie.

Pilot CITO adaptieve toets

Wij deden als Academische School mee aan een pilot voor Cito voor hun adaptieve eindtoetsen. COS Magazine (Thieme Meulenhof) schreef hier een artikel over.