Kinderraad schooljaar 2020-2021

De kinderraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m groep 8. Zij denken en praten mee over zaken die met school te maken hebben. Denk aan afspraken en regels, het buitenspeelmateriaal etc. Ieder jaar worden er nieuwe kinderen gekozen. De vergadering wordt geleid door de directie of een leerkracht.