Kinderraad schooljaar 2020-2021

De kinderraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m groep 8. Zij denken en praten mee over zaken die met school te maken hebben. Denk aan afspraken en regels, het buitenspeelmateriaal etc. Ieder jaar worden er nieuwe kinderen gekozen. De vergadering wordt geleid door de directie of een leerkracht.

Manifest

Iedere leerling barst van het talent. Bij ons op de Linderte krijg je volop de ruimte om te ontdekken waar je goed in bent en waar je blij van wordt. Wat kan ik? Wat wil ik? Eigen keuzes maken. Daar word je immers wijzer van. Bij ons op school word je op vier verschillende manieren wijzer; leerwijzer (met plezier), eigenwijzer (trots), samenwijzer (samen) en wereldwijzer (onderzoekend). Samen met de leerkracht en klasgenoten ga je op ontdekkingsreis. Niet alleen in jezelf, maar ook in de groep én zelfs in school en daarbuiten. Bij ons krijg je alle ruimte om te ontdekken wie je bent.

Op de Linderte krijg je in groep 5 t/m 8 bijvoorbeeld de kans om je verkiesbaar te stellen voor de kinderraad. In de kinderraad gaat het echt over eigenaarschap. Het maakt kinderen verantwoordelijk en het motiveert als je écht invloed hebt. Als je gekozen wordt, dan kan je meedenken op schoolniveau.

Dus…

… staan we open voor de wensen en ideeën van onze leerlingen;
… zorgen we samen met onze leerlingen voor een veilige en prettige sfeer binnen de school;
… leren onze leerlingen keuzes maken en oplossingen bedenken;
… stimuleren wij een nieuwsgierige en onderzoekende houding bij onze leerlingen;
… krijgen onze leerlingen de kans om te ontdekken wat hun talenten zijn.