De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

9.1 Schooltijden en pleinafspraken

Versie van 1/09/2021

We werken op de Linderte met een continurooster. Dat betekent: aaneensluitende schooltijden en met de leerkracht lunchen in de klas.

Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen alle kinderen op school, in hun eigen klas. (In de bovenbouw ook op vrijdag).
De lunchpauze is tevens onderwijstijd. Dit betekent dat o.a. de volgende activiteiten op dat moment plaats vinden: educatieve t.v. programma’s, communicatieve vaardigheden, Trefwoord, voorlezen.
We vragen u de kinderen geen snoep of koek mee te geven voor bij de lunch!

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op school. De kinderen lopen dan direct naar binnen naar hun eigen klas (inloop), zodat we om 8.30 uur kunnen starten.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend erop toe te zien, dat kinderen pas 10 minuten voor aanvang (8.20 uur) aanwezig zijn op het schoolplein.

Wanneer kinderen tijdens de pauze vragen of klachten hebben, kunnen ze terecht bij de surveillerende leerkracht.
Tijdens de pauze mag de speelplaats niet zonder toestemming verlaten worden.

We gaan ervan uit, dat de kinderen die dicht bij school wonen, lopend naar school komen. Het betreft kinderen die wonen aan de Twickel, Scherpenzeel, Warmelo, Baeckenhagen, Bellinckhof, Eversberg, Grimberg, Weldam, Westerflier, Blankena en Venebrugge Kinderen die op de fiets komen, kunnen de fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen zetten. We nemen als school geen verantwoording voor beschadiging of vernieling van gestalde fietsen. Bent u van mening dat uw kind niet lopend naar school kan komen, dan willen we hierover graag met u in contact komen. Graag ontvangen we van u een schriftelijke reactie, waarin u aangeeft welke argumenten u heeft. Anders vertrouwen we erop, dat kinderen en ouders uit genoemde straten lopend naar school komen.

Wanneer u met de auto naar school komt, kunt u gebruik maken van de kiss&ride. Deze strook is bedoeld om kinderen uit- of in te laten stappen, niet om te parkeren. Daarvoor kunt u terecht op de parkeerplaats.
De route voor fietsers gaat over het schelpenpad. Ouders kunnen hun fietsen langs het fietspad stallen bij het halen en brengen van de kinderen.
Voor het oversteken van voetgangers is een markering van voetjes aangebracht. Deze voetjes bevinden zich op stoeptegels aan de Richterambtweg en bij de kiss&ride.
Ouders die hun kinderen op komen halen om 12.00 uur of 14.15 uur wachten op het schoolplein binnen het hek.