Groepen 2

Bij ons op school zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar. We hebben een paar jaar gelden besloten om de groepen 1 en 2 niet bij elkaar in de klas te laten zitten om zo nog beter bij de behoeften van onze kinderen aan te sluiten.

In de groepen 2 kan er heel gericht gewerkt worden aan de verdieping op alle vlakken. Het sociaal emotionele welbevinden van de kinderen staat voorop, zodat elk kind zich vertrouwd en veilig voelt op school. Vanuit die basis wordt er via thema’s gewerkt aan een aantal vaardigheden en doelen.

Op onderstaande foto ziet u de winkel op de gang bij groep 2. Naar aanleiding van het doel “betalen-kopen” kwamen de kinderen met het idee om een winkel te maken. Dat is gebeurd, de kinderen spelen er nu vol enthousiasme in. Ten opzichte van voorgaande jaren kunnen we meer de diepte in: kinderen krijgen o.a. extra uitdaging door te leren betalen met geld, boodschappenlijstjes te maken, te sorteren op soort en kleur, te leren hoe ze in een winkel iets moeten vragen, het sociale aspect komt meer tot uitdrukking.

De winkel waarbij we elk kind willen uitdagen op zijn/haar eigen niveau

De winkel waarbij we elk kind willen uitdagen op zijn/haar eigen niveau

 

Wat we in de brief voor de zomervakantie hebben uitgelegd aan u is dat we willen werken vanuit het IGDI model, op drie niveaus in een groep. Dat kunnen we op deze manier nog veel beter waar maken. We hebben de kinderen duidelijk in beeld, en kunnen via de drie niveaugroepen zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt en maximaal leert. Kortom: er is zorg en aanbod op het niveau van uw kind.

We leggen de lat voor elk kind hoog (vanuit veiligheid, aansluitend bij wat een kind aankan) en gaan uit van de zone van naaste ontwikkeling.

Wanneer je  het kind helpt, begeleidt en stuurt bij dingen die het nog nét niet zelfstandig kan), ontstaan leermomenten waarmee kinderen steeds weer boven zichzelf uitstijgen. Samen kunnen kinderen meer  aan dan alleen! Dit betekent dat je kinderen precies zoveel hulp biedt, zodat ze een taak zelf met succes kunnen uitvoeren.

 

 

 

 

Rijmen op het digibord

Rijmen op het digibord

Rijmen op het digibord