Inleiding

Mijnplein is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op https://delinderte.nl/  (hierna: de website). Mijnplein gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe wordt omgegaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging op de website.

1        Algemeen

Mijnplein:

  • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website;
  • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Mijnplein aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren;
  • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Mijnplein deze verzamelt of verwerkt;
  • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de privacywetgeving in acht;
  • hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid.

2        Cookies

Mijnplein maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van functionele en analytische cookies om de website(s) naar behoren te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en staan daarom standaard aan. Hiervoor heeft Mijnplein geen toestemming nodig.

3        Doeleinde

Mijnplein verwerkt en verzamelt persoonsgegevens alleen wanneer hier een doel voor is en de reden volgens de privacywetgeving is toegestaan.

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt met het doel om gebruikers de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met de school. Hiervoor heeft u uw toestemming gegeven. Ook is het mogelijk dat de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tot slot kan Mijnplein zich baseren op haar gerechtvaardigd belang.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, dan kunt u op ieder moment uw toestemming weer intrekken.

4        Soort persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van een invulformulier of contactformulier op onze website, worden de persoonsgegevens die u verstrekt verwerkt door Mijnplein. Wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van social media en tracking cookies, worden ook persoonsgegevens van u verwerkt door Mijnplein. Zo worden o.a. video van Youtube en Vimeo getoond op de website. Ook wordt bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken en waar vandaan ze de website bekijken.

5        Beveiliging

Mijnplein draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo worden uw gegevens die u via een online formulier aan Mijnplein verstrekt, via een beveiligde verbinding verzonden. De gegevens worden ook versleuteld tijdens de verzending. Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Mijnplein die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.

6        Verstrekking aan derden

Mijnplein verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt met uw toestemming, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of overeenkomst, of wanneer Mijnplein zich baseert op haar gerechtvaardigd belang.

Mijnplein kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Mijnplein onder voorwaarden dat deze derden het bepaalde in deze verklaring in acht neemt.

7        Verwijzingen op de website

Op de website van Mijnplein kan worden verwezen naar websites van derden. Mijnplein heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de technische en organisatorische maatregelen die derden hebben genomen ter beveiliging van uw gegevens.

8        Rechten gebruiker

U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Mijnplein zal uw identiteit controleren alvorens uitvoering te geven aan uw verzoek.

Verzoeken, klachten en vragen kunnen worden gezonden aan coachgegevensbescherming: r.huisintveld@mijnplein.nl. Bent u niet tevreden over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Mijnplein via fg@mijnplein.nl. U kunt ook een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

(nov 2023)