Beste (toekomstige) ouders van de Linderte,

Deze week heeft het College van B&W het besluit genomen de financiële middelen voor de semi-permanente uitbreiding van de Linderte beschikbaar te stellen.
Met dit besluit lijkt, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad, een einde te komen aan de onzekerheid voor wat betreft de faciliteiten vanaf het schooljaar 2021-2022.

De Linderte zal de beschikking krijgen over semi-permanente uitbreiding van 4 lokalen. Hiermee kunnen we de groei van het aantal leerlingen tot een maximum van 500 leerlingen opvangen.

Voor u als ouders betekent dit nu duidelijkheid. Er komt de benodigde uitbreiding en we kunnen de kwaliteit blijven leveren die u van ons gewend bent.
Daarnaast begint ook een periode van drukte. Er zal gebouwd gaan worden en er zullen een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast zijn we druk met het personele plaatje voor volgend jaar om opnieuw een goed kwalitatief team neer te zetten en niet te vergeten de Ccoronamaatregelen.

De komende tijd zal ik u informeren over wat er precies gaat komen, maar het is goed om nu al aan te geven dat het niet gaat om noodgebouwen zoals we die vaak kennen. Met de gunning van de bouw heeft de Gemeente Raalte gekozen voor een bouwwijze die volledig voldoet aan het meest recente bouwbesluit. Het wordt een duurzaam gebouw, bijna energie neutraal en geschikt om 15 jaar goed in les te kunnen geven.

Daarnaast zal het gebouw natuurlijk worden ingericht op een wijze die jullie gewend zijn en voorzien van de ICT faciliteiten die een gebouw vandaag de dag gewoon moet hebben.

We hopen u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet,
Han van Rhee
Directeur de Linderte