29 juli 2021

De gevelbekleding is klaar. Er is begonnen met de bestrating rondom de Vlinder. Bovenop het dak ziet u de unit voor allerlei voorzieningen, die hiermee geen vloeroppervlak innemen. 

de Vlinder

13 juli 2021

De gevelbekleding is nu duidelijk zichtbaar, maar nog niet af. Binnen zijn alle muren gezet en is de stucadoor reeds geweest.

25 juni 2021

Plaatsing van de Vlinder!!

Een Linked-in bericht van Hodes

De vloeren voor de school in Raalte zijn deze week gestort. Eind volgende week worden de modules naar de locatie gebracht en volgende maand wordt de school al opgeleverd. Wederom een prachtig voorbeeld van #modulaire #huisvesting

Heeft u een vraagstuk en wilt u de mogelijkheden weten? Neem dan contact met ons op! http://www.hodes-huisvesting.nl tel:088 – 398 00 00 | info@hodes-huisvesting.nl

De Vlinder - bouwwerkzaamheden

22 juni 2021

Na een lange tijd van voorbereidingen zijn gisteren de bouwhekken geplaatst en is vandaag het echte werk begonnen. De bouw van de Vlinder krijgt nu echt vorm en we liggen op koers om er na de zomervakantie in te starten.

De bouw van De Vlinder is begonnen

25 maart 2021

Beste (toekomstige) ouders van de Linderte,

Deze week heeft het College van B&W het besluit genomen de financiële middelen voor de semi-permanente uitbreiding van de Linderte beschikbaar te stellen.
Met dit besluit lijkt, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad, een einde te komen aan de onzekerheid voor wat betreft de faciliteiten vanaf het schooljaar 2021-2022.

De Linderte zal de beschikking krijgen over semi-permanente uitbreiding van 4 lokalen. Hiermee kunnen we de groei van het aantal leerlingen tot een maximum van 500 leerlingen opvangen.

Voor u als ouders betekent dit nu duidelijkheid. Er komt de benodigde uitbreiding en we kunnen de kwaliteit blijven leveren die u van ons gewend bent.
Daarnaast begint ook een periode van drukte. Er zal gebouwd gaan worden en er zullen een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast zijn we druk met het personele plaatje voor volgend jaar om opnieuw een goed kwalitatief team neer te zetten en niet te vergeten de Ccoronamaatregelen.

De komende tijd zal ik u informeren over wat er precies gaat komen, maar het is goed om nu al aan te geven dat het niet gaat om noodgebouwen zoals we die vaak kennen. Met de gunning van de bouw heeft de Gemeente Raalte gekozen voor een bouwwijze die volledig voldoet aan het meest recente bouwbesluit. Het wordt een duurzaam gebouw, bijna energie neutraal en geschikt om 15 jaar goed in les te kunnen geven.

Daarnaast zal het gebouw natuurlijk worden ingericht op een wijze die jullie gewend zijn en voorzien van de ICT faciliteiten die een gebouw vandaag de dag gewoon moet hebben.

We hopen u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet,
Han van Rhee
Directeur de Linderte