Sociale Veiligheid

In mei 2018 hebben leerlingen de vragenlijst Tevredenheid leerlingen ingevuld. Deze vragenlijst bevat items over Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) en het Onderwijsleerproces. Op een vierpuntsschaal werd er gescoord, waarbij 1 slecht betekent, 2 matig, 3 voldoende en 4 prima. De totaalscore was bij de leerlingen 3.65. Een hoge score. Het rapport cijfer dat de kinderen geven is een 8,4 een prachtig cijfer.

Een fijne uitkomst, waar we blij van worden. We blijven werken aan al deze onderdelen, zodat iedereen zich als een vis in het water blijft voelen op de Linderte.