Engels op de linderte

Na je schooltijd op de Linderte ben je klaar voor de volgende stap. Je staat stevig in je schoenen. We zorgen ervoor dat je goed bent in de vakken die je altijd en overal nodig hebt. Je hebt een goede basis aan taal-, lees- en rekenvaardigheden. – Uit ons inspiratiedocument ‘Mooi in evenwicht’

ENGELS
Een stevige basis in het vak Engels zorgt er mede voor dat je goed toegerust de volgende stap kan zetten…

We werken op de Linderte met een doorgaande lijn voor Engels van groep 1 tot en met groep 8. Ons aanbod is wetenschappelijk onderbouwd.

Hoe ziet het er in de praktijk uit:
Onderbouw (groep 1 t/m 4)
In de onderbouw wordt er gewerkt aan een speelse basiskennis van de Engelse taal, vanuit enthousiasme en zelfvertrouwen, met behulp van de lesmethode ‘Groove me’. 

Bij ‘Groove me’ is muziek de basis. Jonge kinderen willen graag zingen, dansen en bewegen. De liedjes sluiten aan bij onze thema’s (zoals de seizoenen en dieren). Ook zijn er everyday songs (routineliedjes) in het Engels, om samen mee te zingen. Daarnaast gebruikt Groove me aansprekende en eenvoudige popliedjes en sing along songs die de leerlingen zullen herkennen en meezingen.

Kijk hier voor meer informatie over Groove me –

Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
In de bovenbouw wordt er structureel gewerkt aan vaardigheid en kennis van de Engelse taal, vanuit variatie en interactie, met behulp van de lesmethode ‘Take it easy’.

 ‘Take it easy’ is speciaal ontwikkeld voor het digibord. De lessen zijn interactief en eigentijds. De liedjes in de lessen zijn gecomponeerd door jonge songwriters. Bij elk liedje hoort een aansprekende videoclip met jonge zangers, zangeressen of teenagerbands. Via de Take it easy films komen kinderen in aanraking met spannende, grappige of gevoelige situaties uit het dagelijks leven.

De kinderen maken daarnaast verwerkingsopdrachten in een werkboek.

Klik hier voor meer informatie over Take it easy –https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy/take-it-easy