De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

1.2 Brede School de Linderte

Versie van 27/10/2020

Samen met peuterspeelzaal Ziezo, Eigenwijs en Twister van KOOS vormen we de brede school de Linderte. Onze invulling van een brede school is een omgeving waar peuterwerk, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang samenwerken vanuit de focus op wat ons samen bindt. We zoeken de meerwaarde, de win-win-situatie voor het kind.
Brede School samenwerking met KOOS