Samen met peuterspeelzaal Ziezo, Eigenwijs en Twister van KOOS vormen we Brede school de Linderte. Onze invulling van een brede school is een omgeving waar peuterwerk, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang samenwerken vanuit de focus op wat ons samen bindt. We zoeken de meerwaarde, de win-win-situatie voor het kind.

Eigen-Wijs

Richterambtweg 3
8103 HX Raalte

0572-360389
kdveigen-wijs@kinderopvangkoos.nl

ZieZo

Richterambtweg 1
8103 HX Raalte

0572-362659
pwziezo@kinderopvangkoos.nl

Twister

Richterambtweg 3
8103 HX Raalte

0572-370621
bsotwister@kinderopvangkoos.nl

Storm

Raarhoeksweg 34c
8102 SZ Raalte

06-34149643
bsostorm@kinderopvangkoos.nl

Heeft u vragen of wilt u een rondleiding aanvragen en met eigen ogen zien hoe en waar uw kind wordt opgevangen, dan zijn we u graag van dienst.