Na je schooltijd op de Linderte ben je klaar voor de volgende stap. Je staat stevig in je schoenen. We zorgen ervoor dat je goed bent in de vakken die je altijd en overal nodig hebt.
Je hebt een stevige basis aan taal-, lees- en rekenvaardigheden. Ook heb je alle ruimte gekregen om je eigen kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen.

Bij ons heb je geleerd dat er verschillen tussen mensen kunnen en mogen zijn. Je hebt vertrouwen in jezelf en in de dingen die je doet. Je mag aan iedereen laten zien dat je hier trots op bent.

Je bent nieuwsgierig en durft vragen te stellen. Je kijkt goed naar jezelf en naar jouw werk om te zien waar je nog kunt groeien.
Door samen te leren, leer je begrip te hebben voor elkaar. Dit doe je niet alleen.

Jouw juf of meester, klasgenoten en ouders zijn er om je te helpen. Jij vertelt jouw juf of meester wat jij nodig hebt en hier praten we met elkaar over. Samen halen we het beste in jou naar boven. Wij leren jou dat je mag zijn wie je bent.

Jouw brein

Niet uitproberen natuurlijk, maar het zou heel interessant zijn om in de binnenkant van je hoofd te kijken. Dan zie je dat je brein uit twee gedeeltes bestaat. Je hebt ze allebei even hard nodig voor je ontwikkeling. 

Dankzij je linkerhersenhelft kun je bijvoorbeeld lezen, rekenen en logisch denken. De rechterkant zorgt ervoor dat je creatief bent, dat je kunt fantaseren en dat je iemand bent met gevoel.

Elke dag leer je van alles. Vaak veel meer dan je in de gaten hebt. Wat je leert, wordt opgeslagen in je hersenen. Komt er iets nieuws bij, dan wordt er een nieuwe verbinding gelegd. Dan kan het gaan stromen in je brein.

Het is zoals bij een knikkerbaan. Er is verbinding gelegd tussen de gele en rode toren. De knikker kan gaan rollen.