Peuters komen buurten bij groep 1 tijdens het thema carnaval.

De drempel tussen school en voorschool (peuterwerk) is door de jaren heen steeds kleiner geworden. Op verschillende manieren is er een goede samenwerking binnen onze brede school de Linderte. Met één belang voorop: de doorgaande ontwikkeling en groei van kinderen.
Een aantal voorbeelden:
  • De buitenschoolse opvang en peuterwerk maken geregeld gebruik van ruimtes in de school, zoals de spelzaal en de schoolbibliotheek. Wij maken gebruik van ruimtes in het gebouw van KOOS.
  • Peuters komen op bezoek in de kleuterlokalen om te delen in de rijke leeromgeving die de thema’s bieden. Belangrijke reden is ook om zo de drempel te verlagen voor het moment dat ze vier jaar worden en naar school gaan. Ze kennen het gebouw dan al, wat de overgang minder groot maakt. Ook als er wat te vieren valt op de Linderte, zijn de peuters er vaak bij.
  • Kinderen uit de bovenbouw komen op bezoek bij de peuters om voor te lezen. De oudere kinderen vinden dit fantastisch om te doen en het is goed voor hun leesmotivatie (en presentatie). De peuters vinden dit ook heel leuk.
  • De intern begeleider van de Linderte kan ingevlogen worden en voert op verzoek observaties uit bij de leidsters van het peuterwerk
Samen met peuterspeelzaal Ziezo, Eigenwijs en Twister van KOOS vormen we Brede school de Linderte. Onze invulling van een brede school is een omgeving waar peuterwerk, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang samenwerken vanuit de focus op wat ons samen bindt. We zoeken de meerwaarde, de win-win-situatie voor het kind.
Eigen-Wijs
Richterambtweg 3 8103 HX Raalte 0572-360389 kdveigen-wijs@kinderopvangkoos.nl
ZieZo
Richterambtweg 1 8103 HX Raalte 0572-362659 pwziezo@kinderopvangkoos.nl
Twister
Richterambtweg 3 8103 HX Raalte 0572-370621 bsotwister@kinderopvangkoos.nl
Storm
Raarhoeksweg 34c 8102 SZ Raalte 06-34149643 bsostorm@kinderopvangkoos.nl
Heeft u vragen of wilt u een rondleiding aanvragen en met eigen ogen zien hoe en waar uw kind wordt opgevangen, dan zijn we u graag van dienst.