Leerlab

door woensdag 11 mei 2016

De kinderen van groep 5 en 6 van het leerlab hebben de afgelopen periode druk gewerkt rondom verschillende schilders. Aan de hand van de stappen van het onderzoekend leren zijn ze creatief te werk gegaan!

Stap 1 – Onderwerp introduceren
Verschillend werk van verschillende kunstenaars werden bekeken.

Stap 2 – Verkennen
In groepjes hebben de leerlingen zelf informatie opgezocht over de verschillende schilders.
Onder andere welke schilderstechnieken en kleuren de schilders gebruikten. Deze informatie hebben ze samengevat en aan elkaar gepresenteerd.

Stap 3 – Voorstel/ontwerp maken en uitvoeren
De groepjes hebben zelf een ontwerp gemaakt. Gebaseerd op de schilderstechnieken en
kleuren van de schilder.

Stap 4 – Testen en bijstellen
Er is goed gekeken of het schilderij voldoet aan de gestelde eisen uit stap 2.

Stap 5 – Presenteren
In de gemeenschapsruimte staan alle schilderijen met naambordje gepresenteerd.