Groepen 6 naar de ROVA in Zwolle

door | maandag 8 april 2019

Na afgelopen vrijdag de wijk rondom de school van afval te hebben verwijderd, zijn de groepen 6 op maandag naar de ROVA in Zwolle geweest. We werden met een bus opgehaald bij school en kregen een voorlichtingsfilmpje te zien. Bij de ROVA hebben we geleerd wat grondstoffen zijn, wat het verschil is tussen hergebruik en recycling en in welke containers welk afval moet.

Natuurlijk hebben we ook een tocht over het ROVA terrein gemaakt. We keken bij het glas, chemisch afval, het restafval en we hebben ons allen ook laten wegen. Wisten jullie dat groep 6A, inclusief 3 volwassenen, samen 1230 kg wegen?! En wisten jullie dat elke persoon gemiddeld ongeveer 450 kg aan afval PER JAAR produceert??

Het was een heel leuk uitstapje, want we hebben ook nog een quiz gespeeld met stemapparaatjes. Leine heeft gewonnen. Ze had maar 1 vraag fout.

Alle foto’s bekijk je hier