Groepen 1

Bij ons op school zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar. We hebben een paar jaar gelden besloten om de groepen 1 en 2 niet bij elkaar in de klas te laten zitten om zo nog beter bij de behoeften van onze kinderen aan te sluiten.

In de groepen 1 waar de kinderen die vier jaar worden instromen, kan er heel gericht gewerkt worden aan de basis op alle vlakken. Het sociaal emotionele welbevinden van de kinderen staat voorop, zodat elk kind zich vertrouwd en veilig voelt op school. Vanuit die basis wordt er via thema’s op een speelse manier gewerkt aan een aantal vaardigheden en doelen. Op deze foto ziet u juf Monique van groep 1a in de kring met alle kinderen. Zij is in spelvorm bezig met kleuren en vormen. U ziet hieronder een kind die gaat voelen welke vorm hij voelt in de voelzak. Daarna wordt de desbetreffende vorm uit de zak gehaald en bij dezelfde vormen op het kleedje gelegd.

De kringactiviteit over vormen en kleuren, waarbij we elk kind willen uitdagen op zijn/haar eigen niveau

De kringactiviteit over vormen en kleuren, waarbij we elk kind willen uitdagen op zijn/haar eigen niveau

Wat we in de brief voor de zomervakantie hebben uitgelegd aan u is dat we willen werken vanuit het IGDI model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie-model), op drie niveaus in een groep. Dat kunnen we op deze manier nog veel beter waar maken. We hebben de kinderen duidelijk in beeld, en kunnen via de drie niveaugroepen zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt en maximaal leert. Kortom: er is zorg en aanbod op het niveau van uw kind.

We leggen de lat voor elk kind hoog (vanuit veiligheid, aansluitend bij wat een kind aankan) en gaan uit van de zone van naaste ontwikkeling.

Wanneer je  het kind helpt, begeleidt en stuurt bij dingen die het nog nét niet zelfstandig kan), ontstaan leermomenten waarmee kinderen steeds weer boven zichzelf uitstijgen. Samen kunnen kinderen meer  aan dan alleen! Dit betekent dat je kinderen precies zoveel hulp biedt, zodat ze een taak zelf met succes kunnen uitvoeren.

Vanuit een rijke leeromgeving bieden we thema’s aan: Welke vormen vind je in de klas?

Vanuit een rijke leeromgeving bieden we thema’s aan: Welke vormen vind je in de klas?