Met veel enthousiasme en betrokkenheid aan het leren!
De kinderen uit groep 6 hebben donderdag gewerkt met verschillende coöperatieve werkvormen. Tijdens de rekenles hebben ze geleerd hoe je een gemiddelde moet berekenen aan de hand van een Kahoot quiz. Ieder groepje mocht met een eigen laptop vragen beantwoorden. Dit resulteerde in veel enthousiasme en betrokkenheid bij de kinderen. Een spannende en gedreven sfeer werd er gecreëerd door deze manier van werken. Tim was zo enthousiast en is ’s middags thuis zelf op onderzoek uit gegaan en kwam met het voorstel een quiz voor de groep te maken. Ik ben benieuwd welke prachtige beelden hier weer uit zullen voortkomen. Wordt vervolgd….