Afsluiting Als een vis in het water-project

door | maandag 17 september 2018

Maandag 17 september hebben alle groepen tezamen het project “Als een vis in het water” afgesloten. We stonden even stil bij de afspraken, hebben besproken wat de klassen hebben gedaan tijdens de eerste paar weken en zongen het schoollied.
Het is een traditie geworden dat vanuit alle geledingen van de school iemand komt om de afspraken te ondertekenen. Zo was er iemand van de medezeggenschapsraad, iemand van de oudervereniging, iemand van de directie, een juf/meester en een leerling.
Ook werd de nieuw gekozen kinderraad aan de school voorgesteld.